Om Skrivsand

Skrivsand.dk løser opgaver i hele Danmark og har mange års erfaring indenfor vores specialistområder:

Ledelsesrådgivning

Organisationsudvikling

Rekruttering

Analyser

Uddannelse og kurser

Michael Bager, Ledelsesrådgiver og konsulent i Skrivsand.

Har meningsskabelse som omdrejningspunkt for opgaver om organisering, udvikling, rekruttering, uddannelse og analyser. Uddannet kandidat fra Københavns Universitet med speciale i Bæredygtig udvikling, MPA fra CBS og har senest studeret Beslutningstagning på London School of Economics and Political Science.

Michael Bager

Censor på bl.a. diplom i ledelse og skrevet om meningsskabelse i Børsens Ledelseshåndbøger og Relationel Praksis.

Michael har desuden gjort sin store fritidsinteresse til en del af sin levevej.


Skrivsand’ har flere betydninger for os, med referencer til det vi brænder for:

Vi inspireres af alle de bestræbelser der gøres i organisationer for at skabe mening. Mening som udtryk for god ledelse, strategi og følgeskab. Især er vi optaget af den meningsskabelse der bidrager til at organisationen kan nå sine mål, selv om det ikke umiddelbart ses som en del af de store planer eller strategier.

Vi finder inspiration i historien og i fortællinger. I gamle dage blev skrivesand overstrøet blækket i vigtige breve og dokumenter, så man kunne fastfryse og formidle mening. Skrivesand er i sig selv et flygtigt materiale og alligevel lejrer det sig, for en tid, i organisk formede klitter eller som indbydende strande.

Organisationens sandkorn er menneskene og afhængig af hvilken linse vi tager for øjet, ser vi formål, sammenhæng og helheder. Mening skabes i organisationer, den er ikke. Ligesom skrivesandet, der lader sig forme, men først får mening når vi bruger det til noget konstruktivt.