Daglig leder af Herberget Lærkehøj

Kontrasten til den omgivende verden kan være stor, når psykisk sygdom og misbrug fylder en stor del af ens liv og man samtidig er blevet hjemløs. Kaos er ofte et vilkår for denne målgruppe, men meningen med arbejdet er også til at få øje på.  

Når det lykkes at skabe en bro til fremtiden i egen bolig, er det en stor succes for både beboerne og de der arbejder på Lærkehøj. Succesen kan også være i andre boformer, men uanset om det er i egen bolig eller i et botilbud, så lykkes vi på Lærkehøj kun sammen med vigtige samarbejdspartnere. Vi bidrager til at få tilrettelagt de sociale og sundhedsfaglige indsatser, der skal til for at beboerne kan klare sig og komme ud af det tidligere kaos. 

Der er 21 fastansatte og 14 vikarer, med en faglighed der er både høj og varieret. Der er socialfaglige, sundhedsfaglige, pædagogiske medarbejdere, samt medarbejdere der har opbygget fagligheden gennem flere års dedikeret arbejde med målgruppen. 

Lærkehøj søger derfor en Daglig leder der har solid indsigt i og erfaring med målgruppen for tilbuddet. Ledelsesmæssigt har du formentlig nogle års erfaring, fx med ansvar for en institution eller afdeling i samme størrelsesorden som Lærkehøj.  

Du kommer til at indgå i et tæt samarbejde med den øvrige ledelse på Herbergerne på Frederiksberg. En dynamisk, engageret og fagligt velfunderet ledelse, der ønsker et ledelsesmæssigt fællesskab om opgaveløsningen. 

Det er vigtigt at du står stabilt i blæsevejr og skaber ro omkring dig. Du skal derfor have holdninger til fagligheden og evne at sætte en tydelig retning for vores indsatser. Du skal som daglig leder være dygtig til kommunikation, som til tider er udfordret af at der er medarbejdere på vagt hele døgnet.  

Du har formodentlig en mellemlang eller længere videregående uddannelse indenfor det sociale, pædagogiske eller sundhedsmæssige område.  

ANSØG 

Ansøgningsfrist var 31. oktober 2021 og rekrutteringprosessen er i gang.


Rundtom Herberget Lærkehøj, skyder nye byggerier op som paddehatte, på Frederiksberg. Der sker noget og livet går videre lige udenfor herberget, mens borgerne er mellemlandet her. Mange fordi de behøver stabilitet, struktur og hjælp med at få den bolig og sociale indsats, som de fleste behøver.  

Medarbejderne ved godt, at de bliver målt og at der er regler som skal følges, men drivkraften for at tage hånd om de udsatte borgere, finder man ikke i reglerne. Ildsjæle virker som et lidt fattigt ord, men omsorg for de svageste i samfundet, er en vigtig drivkraft for alle på Lærkehøj. Fagligheden blandt medarbejderne er høj på Lærkehøj – den er også varieret – og uanset om du er leder, pædagog, sygeplejerske, kok eller pedel på Lærkehøj, så handler det du laver der, om at støtte nogle af de allermest socialt udsatte borgere. 

På Lærkehøj er både misbrug og psykiske problemer hverdag, for beboerne, og ofte også for dem der ’bare’ skal have et måltid mad eller en seng for natten. Denne dag er der ro – andre dage er det ikke tilfældet – men i dag er omgangstonen fuld af respekt og der er et venligt tvist af humor fra beboeren, der gerne viser sit værelse frem. Værelset minder på ingen måde om lejlighederne i husene omkring Lærkehøj, med fint design, nye møbler og højt til loftet. Alligevel er hans liv og ejendele på de få kvadratmeter; sammen med minder og billeder fra gode oplevelser med venner og familien. Han har lige fået en førtidspension – det virker som en fornuftig konklusion, og man kan tænke over hvorfor han ikke har fået den tidligere. 

Misbruget og de psykiske problemer afspejler sig i det kaos som borgerne kan have i deres liv. Man ser det også i strukturerne på Lærkehøj. Medarbejderne holder hinanden ajour om de enkelte borgere, de låser sig ind og ud når de skal rundt i huset, ligesom de altid har telefonen med overfaldsalarm på sig. Telefonen og de gode kolleger giver den tryghed, som er så vigtig for, at medarbejderne kan bidrage til at berige livet for dem der behøver Lærkehøj.