Vi søger nyt ledelsesteam til botilbuddet Siriusparken, Odsherred Kommune (2 teamledere)

Vil du være med til at sætte retning og skabe gode rammer, sammen med en ny ledelseskollega? Er du kommunikativ, samvittighedsfuld og struktureret? Så er du måske en af de to nye teamledere til botilbuddet Siriusparken?

Om stillingerne

Vi søger to Teamledere, som bliver det nye ledelsesteam på botilbuddet Siriusparken, der er et botilbud for 30 voksne borgere med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Hvis det falder dig naturligt at tage lederrollen og være tydelig om retning og forventninger, så er det sikkert dig vi leder efter. Har du også erfaring fra et tilbud med døgnbemanding, relevant faglighed og kommunal erfaring, så håber vi, at du har fået lyst til at læse job- og personprofilen, hvor vi har sat flere ord på stillingerne på Siriusparken.

Vi tilbyder

Vi tilbyder gode rammer for ledelse, ordentlighed i mødet med borgerne og et stort ledelsesmæssigt handlerum på Siriusparken. Odsherred Kommune er desuden kendt for at være ambitiøse med at tilbyde medarbejderne et fleksibelt arbejdsliv.

Kontakt

For yderligere information om stillingen er du meget velkommen til at kontakte Ledelsesrådgiver Michael Bager på telefon 3018 1714 eller konstitueret Afdelingsleder Tobias Buch Juhl på telefon 4121 2985.

Tidsplan

Der er ansøgningsfrist d. 12. april 2023.
Første samtale gennemføres d. 19. april og anden samtale d. 26. april 2023.

Læs mer


Vi søger en Chef for Unge, Uddannelse og Service til Haderslev Kommune

Ved du hvordan man laver effektfulde indsatser for unge, så de får en uddannelse og kommer i beskæftigelse? Kan du både gå fagligt i dybden og fastholde retning? Inviterer du til forpligtende samarbejde og er du en udpræget holdspiller?

Så er du måske den helt rigtige til at stå i spidsen for Unge, Uddannelse og Service. Haderslev Kommune er i udvikling og de unge skal med, for at realisere 2030-målsætningerne om: 250 flere i uddannelse, 500 flere indbyggere og 1000 flere arbejdspladser.

Det er konkrete og direkte målsætninger, helt på samme måde som samarbejdsformen i Haderslev Kommune. Tingene bliver ikke gjort mere kompliceret end højst nødvendigt og der insisteres på at målene skal nås i fællesskab.

Vi forventer derfor at du kan tage en styrende rolle i samarbejdet om, med og for de unge – i forlængelse af de store ambitioner som Ungeudvalget har på de unges vegne.

Organisering
Der er en betydelig faglig spændvidde i stillingen, som stiller krav om at du har interesse for alle fagområder og evner at binde dem sammen. Chefområdet, der er placeret i forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice, rummer følgende enheder:

  • Job- og Uddannelse, der varetager uddannelses- og erhvervsvejledning, samt den jobrettede ungeindsats.
  • STU, en treårig særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, der er et tilbud til unge med udviklingshæmning eller andre særlige behov.
  • Servicefunktionen, der rummer nytte- og microfleksjobindsats mm., pedelfunktioner der servicerer rådhuset og andre administrative bygninger, samt Gastro der står for kantinedriften.
  • Sprogcenteret, der underviser voksne udlændinge i dansk, samt danske kultur- og samfundsforhold.

Hvem er du
Uddannelsesmæssigt har du formentlig en relevant videregående uddannelse og en lederuddannelse. Du har også erfaring med ledelse af ledere.

Du drives af at lykkes med vigtige mål for organisationen, du er refleksiv og bidrager til fællesskabet.

Uddybet job- och personprofil
Yderligere information om stillingen finder du i job- og personprofilen og du er meget velkommen til at kontakte Ledelsesrådgiver Michael Bager i Skrivsand, på telefon 3018 1714 eller Direktør Birgit Thorup på telefon 2117 9497.

Tidsplan for ansættelsesproces
Ledelsesrådgiver i Skrivsand, Michael Bager varetager ansættelsesprocessen for Haderslev Kommune.

Der er ansøgningsfrist d. 10. april og du søger på HADERSLEV.dk

Første samtale gennemføres d. 17. april og anden samtale d. 25. april.

Læs mere…