Vil du komme og sætte dig på bænken ved siden af Liobas beboere?

Naboen er et kloster og på den anden side af vejen træner F.C. København. Det kan give nogle modsatrettede forestillinger om Bofællesskabet Lioba, for borgere med sindslidelser og et misbrug.

Der er ikke mange af bofællesskabets beboere, der er ’hellige’, men ro og relationer er også vigtige menneskelige behov for dem. Bofællesskabet lejer sig ind i klosterets bygninger og har et fortrinligt naboskab, der er båret af et stort socialt hjerte, på begge sider af hækken.

Det tætteste beboerne kommer på F.C. Københavns førstehold, er når der spilles bordfodbold på 2. sal. Flere af beboerne har snarere oplevet at være sat på ’bænken’, gennem livet. Nogle vil måske endda sige, at de har været vist ud.

De kæmper med sine dæmoner; psykiske lidelser, sociale problemer og misbrug. Det kan være svært at afgøre, hvilken af de tre der kom først, men i sidste ende slider de på relationerne til andre. Det er svært at holde fast i relationer. Det er svært at etablere nye, og alligevel er relationer vigtige mål og midler, på Lioba.

Beboerne fortæller deres drømme om livet, når de har tillid. Tillid der skabes når professionalisme og indlevelse gør, at man forstår, at den tydelige frustration over naboen, kan handle om noget helt andet end naboen. Måske drømmer de om at se deres familier igen, måske vil de gerne bo selv.

Roen og strukturen på Lioba, er ikke som i et kloster, selvom både de basale og de mere sjælelige behov bliver håndteret her. Roen virker. Strukturen virker. Især når livet er blevet lidt for hektisk.

Vil du komme og sætte dig på bænken ved siden af Liobas beboere?

Læs mere…

Er du den nye leder till Herberget Lærkehøj på Frederiksberg i København?

Kontrasten til den omgivende verden kan være stor, når psykisk sygdom og misbrug fylder en stor del af ens liv og man samtidig er blevet hjemløs. Kaos er ofte et vilkår for denne målgruppe, men meningen med arbejdet er også til at få øje på.  

Når det lykkes at skabe en bro til fremtiden i egen bolig, er det en stor succes for både beboerne og de der arbejder på Lærkehøj. Succesen kan også være i andre boformer, men uanset om det er i egen bolig eller i et botilbud, så lykkes vi på Lærkehøj kun sammen med vigtige samarbejdspartnere. Vi bidrager til at få tilrettelagt de sociale og sundhedsfaglige indsatser, der skal til for at beboerne kan klare sig og komme ud af det tidligere kaos. 

Der er 21 fastansatte og 14 vikarer, med en faglighed der er både høj og varieret. Der er socialfaglige, sundhedsfaglige, pædagogiske medarbejdere, samt medarbejdere der har opbygget fagligheden gennem flere års dedikeret arbejde med målgruppen. 

Lærkehøj søger derfor en Daglig leder der har solid indsigt i og erfaring med målgruppen for tilbuddet. Ledelsesmæssigt har du formentlig nogle års erfaring, fx med ansvar for en institution eller afdeling i samme størrelsesorden som Lærkehøj.  

Du kommer til at indgå i et tæt samarbejde med den øvrige ledelse på Herbergerne på Frederiksberg. En dynamisk, engageret og fagligt velfunderet ledelse, der ønsker et ledelsesmæssigt fællesskab om opgaveløsningen. 

Det er vigtigt at du står stabilt i blæsevejr og skaber ro omkring dig. Du skal derfor have holdninger til fagligheden og evne at sætte en tydelig retning for vores indsatser. Du skal som daglig leder være dygtig til kommunikation, som til tider er udfordret af at der er medarbejdere på vagt hele døgnet.  

Du har formodentlig en mellemlang eller længere videregående uddannelse indenfor det sociale, pædagogiske eller sundhedsmæssige område.  Er det dig, så læs mere….