Udviklingsforløb for offentlige ledere i Københavnsområdet – forår 2022

Med fokus på dit personlige lederskab og meningsskabelse
v/ Ledelsesrådgiver Michael Bager

Målgruppe

Offentlige ledere har en helt særlig rolle i det at skabe mening og balancere borgerønsker, serviceniveauer, økonomi, lovgivning og ofte ledelse af flere fagligheder.

Ledelsesrollen kalder på refleksion og abstraktionsevne, så det helt banale udsagn, at sætte borgeren i centrum, bliver meningsfyldt for alle de interessenter der er en del af din ledelseshverdag. Forløbet er derfor tilrettelagt som en udviklende ramme for refleksion, sparring, inspiration og opbakning til de ledelsesudfordringer du står midt i.

Sammen med de øvrige deltagere og ledelsesrådgiver Michael Bager arbejder vi med dine aktuelle ambitioner for forandring i din organisation. Vi arbejder målrettet med de emner der virkelig udfordrer dig og din organisations formåen. Derfor skal du være klar til forpligtende dialoger og sparring med de andre deltagere, som bliver en stor ressource for dig.

Det forventede deltagerantal er 6-8 deltagere, så der er tid til at komme i dybden med din situation og bearbejde de input om ledelse der præsenteres hver gang vi mødes, både i form af oplæg eller drøftelse af de øvrige deltageres udfordringer.


Indhold

Formålet er at styrke dig i rollen som leder på, ved at sætte fokus på meningsskabelse, strategisk ledelse, professionelle relationer og dialog i organisationer. Forløbet finjusteres i forhold til deltagerne, så relevansen afspejler deltagernes konkrete behov og ønsker for udvikling.

Forløb

Forløbet består af fem dage der afvikles med ca. seks ugers interval. Dagene er tematiseret over teori om meningsskabelse, hvor der kan forventes lidt læsestof fra gang til gang.

Alle dage har fokus på din praktiske ledelseshverdag, så der bliver en rød tråd gennem forløbet og du bliver styrket i din ledelse.


Afholdelse og deltagerbetaling

Første kursusgang er i januar 2022. Deltagerprisen er i alt 23.500 kr. + moms, incl. forplejning og materialer. Individuel rådgivning med Michael Bager kan evt. aftales særskilt. Skriv til michael.bager@skrivsand.dk for tilmelding eller flere informationer.