Udviklingsforløb for ledere af tilbud på velfærdsområderne

Med fokus på dit personlige lederskab og meningsskabelse
v/ Ledelsesrådgiver Michael Hansen Bager

Målgruppe

Ledere af tilbud på velfærdsområderne har en helt særlig rolle med at skabe mening. Det er her de fleste medarbejdere i det offentlige arbejder med at levere service der balancerer borgerønsker, serviceniveauer, økonomi, lovgivning og ofte ledelse af flere fagligheder.

Ledelsesrollen kalder på refleksion og abstraktionsevne, så det helt banale udsagn, at sætte borgeren i centrum, bliver meningsfyldt for alle de interessenter der er en del af din ledelseshverdag. Forløbet er derfor tilrettelagt som en udviklende ramme for refleksion, sparring, inspiration og opbakning til de ledelsesudfordringer du står midt i.

Sammen med de øvrige deltagere og ledelsesrådgiver Michael Hansen Bager arbejder vi med dine aktuelle ambitioner for forandring i din organisation. Vi arbejder målrettet med de emner der virkelig udfordrer dig og din organisations formåen. Derfor skal du være klar til forpligtende dialoger og sparring med de andre deltagere, som bliver en stor ressource for dig.

Det forventede deltagerantal er 6-8 deltagere, så der er tid til at komme i dybden med din situation og bearbejde de input om ledelse der præsenteres hver gang vi mødes, både i form af oplæg eller drøftelse af de øvrige deltageres udfordringer.


Indhold

Formålet er at styrke dig i rollen som leder på velfærdsområderne, ved at sætte fokus på meningsskabelse, strategisk ledelse, professionelle relationer og dialog i organisationer. Forløbet finjusteres i forhold til deltagerne, så relevansen afspejler deltagernes konkrete behov og ønsker for udvikling.

Forløb


Forløbet består af fem dage der afvikles med fem-seks ugers interval. Dagene er tematiseret over teori om meningsskabelse, hvor der kan forventes lidt læsestof fra gang til gang.

Alle dage har fokus på din praktiske ledelseshverdag, så der bliver en rød tråd gennem forløbet og du bliver styrket i din ledelse.


Afholdelse og deltagerbetaling

Første kursusgang er i april-maj og anden gang i juni 2020. De tre dage i efteråret, aftales med deltagerne. Deltagerprisen er i alt 23.500 kr. + moms, incl. forplejning og materialer. Individuel rådgivning med Michael Hansen Bager kan evt. aftales særskilt.