Kursus: Bedre beslutninger og beslutningsprocesser

NY CHANCE!

v/ Ledelsesrådgiver Michael Bager

Vil du blive en bedre beslutningstager eller vil du blive bedre til at tilrettelægge gode beslutningsprocesser? Har du prøvet at træffe svære beslutninger? Står du overfor en i den nærmeste fremtid?

Så kommer kurset tilbage til Bornholm

Mandag d. 29. – tirsdag d. 30. november 2021 kl. 9.00 – 16.00
Hotel GSH, Green Solution House, Rønne

Kurset vil hjælpe dig i forbindelse med fx ansættelser, beslutninger i ledelsesgrupper, komplekse afgørelser eller vigtige investeringer.

ET KURSUS FOR DIG?

Hvis du er leder, konsulent eller på anden måde involveret i at træffe vigtige beslutninger, så er kurset noget for dig.

På kurset får du viden, indsigt og redskaber der fremmer bedre beslutninger og tilrettelæggelse af gode beslutningsprocesser. Du får bl.a. indsigt i hvilken type af beslutningstager du selv er og du får konkrete redskaber, der kan overføres på beslutninger og beslutningsprocesser for dig eller din organisation.


KURSUSINDHOLD

På kurset fokuserer vi på hvordan du fungerer i de situationer, hvor du skal træffe et valg eller en beslutning, og du lærer også at tilrettelægge en god beslutningsproces ved at få konkret indblik i:

• Forskellen på valg og beslutninger
• Hvordan vurderinger styrer dine beslutninger
• Hvilken typer af beslutningstagere der findes
• Hvordan fejlslutninger kan stå i vejen for den bedste beslutning
• Hvordan du selv eller med hjælp fra andre, kan se tingene på andre måder
• Hvordan du kan bearbejde det du ved – eller ikke ved – på en måde så det underbygger en god beslutningsproces

Hele kurset understøttes af en beslutningsguide, som du kan bruge fremadrettet.
Ofte vurderes kvaliteten af beslutninger alene ved at se på resultatet – uden at se på hvad der førte til resultatet. Men det er vigtigt at se på processen, så du ikke lader dine beslutninger styre af tidligere (gode eller dårlige) resultater. Forskning viser, at når du både ser på resultatet og processen, bliver du en bedre beslutningstager.

FORM
Kurset veksler mellem oplæg, praktiske øvelser i mindre grupper, refleksion og erfaringsudveksling i plenum. Under kurset arbejder vi med cases, og vi inddrager både dine og de øvrige kursusdeltageres erfaringer med beslutninger.

UDBYTTE
Kurset gør dig til en mere bevidst beslutningstager og du bliver i stand til at kvalificere beslutninger og beslutningsprocesser sammen med dine kolleger. Der er sikkert også et par tips på kurset som kan bruges til beslutninger udenfor arbejdslivet.
Du afslutter kurset med at udarbejde en læringsplan for, hvordan du omsætter læringen fra kurset til de beslutninger du skal tage del i.

PRAKTISK INFORMATION OG TILMELDING
Pris 9.700 DKR. ekskl. moms, med fuld forplejning (morgenmad, frokost mv.).
Hvis du har en kollega der også skal med, så er prisen 9.000 DKR. for øvrige deltagere
fra den samme organisation. Begrænset antal pladser.
Tilmelding senest d. 19. november 2021 til: michael.bager@skrivsand.dk


Citater fra tidligere deltagere
Institutionsledere, administrative ledere og udviklingskonsulenter

Jeg er blevet meget bevidst om hvor mange beslutninger jeg træffer, ligesom jeg er opmærksom på det hos andre. Kurset gør også at jeg er med til at kvalificere fælles beslutninger, ved at være den der holder fast i hvordan man bedst træffer beslutninger.

Nogle er metoderne fra kurset gik jeg hjem og brugte dagen efter, på en konkret beslutning på min arbejdsplads.

Vi er blevet mere strukturerede i komplekse sager og vi går mindre på vores mavefornemmelse.

Det er blevet tydeligt for mig hvordan og hvorfor mine beslutninger bliver bedre når jeg af og til arbejder hjemmefra.

Jeg har fået et nyt ’sprog’, som hjælper mig med at reflektere over mine beslutninger i løbet af dagen, eller beslutninger jeg skal træffe dagen efter.

UNDERVISER:
Michael Bager er ekspert i meningsskabelse og optaget af at hjælpe mennesker med at skabe mening. Beslutninger er en aktiv stillingtagen til hvad der skal tillægges betydning og bidrager dermed til at skabe mening. Michael har årtiers ledererfaring og arbejder med rådgivning og udvikling i både det private og det offentlige. Michael er bl.a. uddannet fra Københavns Universitet, CBS og senest fra London School of Economics.