Vil du komme og sætte dig på bænken ved siden af Liobas beboere?

Naboen er et kloster og på den anden side af vejen træner F.C. København. Det kan give nogle modsatrettede forestillinger om Bofællesskabet Lioba, for borgere med sindslidelser og et misbrug.

Der er ikke mange af bofællesskabets beboere, der er ’hellige’, men ro og relationer er også vigtige menneskelige behov for dem. Bofællesskabet lejer sig ind i klosterets bygninger og har et fortrinligt naboskab, der er båret af et stort socialt hjerte, på begge sider af hækken.

Det tætteste beboerne kommer på F.C. Københavns førstehold, er når der spilles bordfodbold på 2. sal. Flere af beboerne har snarere oplevet at være sat på ’bænken’, gennem livet. Nogle vil måske endda sige, at de har været vist ud.

De kæmper med sine dæmoner; psykiske lidelser, sociale problemer og misbrug. Det kan være svært at afgøre, hvilken af de tre der kom først, men i sidste ende slider de på relationerne til andre. Det er svært at holde fast i relationer. Det er svært at etablere nye, og alligevel er relationer vigtige mål og midler, på Lioba.

Beboerne fortæller deres drømme om livet, når de har tillid. Tillid der skabes når professionalisme og indlevelse gør, at man forstår, at den tydelige frustration over naboen, kan handle om noget helt andet end naboen. Måske drømmer de om at se deres familier igen, måske vil de gerne bo selv.

Roen og strukturen på Lioba, er ikke som i et kloster, selvom både de basale og de mere sjælelige behov bliver håndteret her. Roen virker. Strukturen virker. Især når livet er blevet lidt for hektisk.

Vil du komme og sætte dig på bænken ved siden af Liobas beboere?

Læs mere…