Er du den nye leder till Herberget Lærkehøj på Frederiksberg i København?

Kontrasten til den omgivende verden kan være stor, når psykisk sygdom og misbrug fylder en stor del af ens liv og man samtidig er blevet hjemløs. Kaos er ofte et vilkår for denne målgruppe, men meningen med arbejdet er også til at få øje på.  

Når det lykkes at skabe en bro til fremtiden i egen bolig, er det en stor succes for både beboerne og de der arbejder på Lærkehøj. Succesen kan også være i andre boformer, men uanset om det er i egen bolig eller i et botilbud, så lykkes vi på Lærkehøj kun sammen med vigtige samarbejdspartnere. Vi bidrager til at få tilrettelagt de sociale og sundhedsfaglige indsatser, der skal til for at beboerne kan klare sig og komme ud af det tidligere kaos. 

Der er 21 fastansatte og 14 vikarer, med en faglighed der er både høj og varieret. Der er socialfaglige, sundhedsfaglige, pædagogiske medarbejdere, samt medarbejdere der har opbygget fagligheden gennem flere års dedikeret arbejde med målgruppen. 

Lærkehøj søger derfor en Daglig leder der har solid indsigt i og erfaring med målgruppen for tilbuddet. Ledelsesmæssigt har du formentlig nogle års erfaring, fx med ansvar for en institution eller afdeling i samme størrelsesorden som Lærkehøj.  

Du kommer til at indgå i et tæt samarbejde med den øvrige ledelse på Herbergerne på Frederiksberg. En dynamisk, engageret og fagligt velfunderet ledelse, der ønsker et ledelsesmæssigt fællesskab om opgaveløsningen. 

Det er vigtigt at du står stabilt i blæsevejr og skaber ro omkring dig. Du skal derfor have holdninger til fagligheden og evne at sætte en tydelig retning for vores indsatser. Du skal som daglig leder være dygtig til kommunikation, som til tider er udfordret af at der er medarbejdere på vagt hele døgnet.  

Du har formodentlig en mellemlang eller længere videregående uddannelse indenfor det sociale, pædagogiske eller sundhedsmæssige område.  Er det dig, så læs mere….